කර්මාන්තය

නූතන ශිෂ්ඨාචාරයේ දියුණුව සමාජ සංවර්ධනයේ අඩිතාලම වන කර්මාන්ත සංවර්‍ධනයෙන් වෙන් කළ නොහැක.

කර්මාන්තයේ සිලිකොන් රබර්

කාර්මික නිෂ්පාදනයේදී බොහෝ යන්ත්‍ර සහ උපකරණ සඳහා ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් සිලිකොන් රබර් කොටස් අවශ්‍ය වේ. බර උපකරණ, බල මෙවලම්, ඉදිකිරීම්, මහා සංක්‍රාන්ති සහ විදුලි ආරක්‍ෂක උපකරණ යනාදිය සඳහා ජේඩබ්ලිව්ටී සේවාවන් සපයයි. සිලිකන් රබර් කොටස් වල ඕනෑම පිරිවිතරයන්, ඔබ ඇඳීම් හෝ සාම්පල ලබා දෙන තාක් කල්, ඔබට නිපැයුම් අපට රිසිකරණය කළ හැකිය.

Industrial (2)
Industrial (3)

අපේ සමාගම ගැන තව ඉගෙන ගන්න