ඉසින පින්තාරු කිරීම යනු සිතුවමක් වන අතර උපකරණයක් සිලිකොන් මතුපිටට වර්ණයක් හෝ ආලේපනයක් වාතය හරහා ඉසිනවා.

EZ5A0132
JWT Workshop (8)

අපගේ සමාගම ගැන තවත් ඉගෙන ගන්න