ආරක්ෂාව

සමාජ ආර්ථිකයේ දියුණුවත් සමඟම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නිරන්තරයෙන් වැඩිදියුණු වන අතර ඔවුන් ආරක්ෂාව කෙරෙහි වැඩි වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරති. ආරක්‍ෂිත නිෂ්පාදන අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ බහුලව භාවිතා වේ

අපි සපයන්නේ කුමක් සඳහාද?

ආරක්ෂක නිෂ්පාදන මත සිලිකොන් රබර් කොටස් පිළිබඳව ජේඩබ්ලිව්ටී වෙත OEM සහ ODM අත්දැකීම් තිබේ

 සිලිකොන් යතුරු පුවරුව

 සිලිකොන් කොල්ලකරුගේ පාදය

 සිලිකොන් සීල්

 නිරීක්ෂණ කැමරා

දොර ප්රවේශ පාලනය

ආරක්ෂිත පෙට්ටිය

Set of corporate identity and branding on light background. Vector illustration
Set of corporate identity and branding on light background. Vector illustration
Set of corporate identity and branding on light background. Vector illustration

අපේ සමාගම ගැන තව ඉගෙන ගන්න