මුද්රණය (තිර සහ පෑඩ්)

තිර මුද්‍රණය යනු මුද්‍රණ තාක්‍ෂණයකි, අවහිර කරන ලද ස්ටෙන්සිල් මඟින් තීන්තයට අපිරිසිදු නොවන ප්‍රදේශ හැර, උපස්ථරයකට තීන්ත මාරු කිරීම සඳහා දැලක් භාවිතා කරයි.

අපි මුද්‍රණ කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් යෙදෙමු --- සේද තිර මුද්‍රණය සහ පෑඩ් මුද්‍රණය.

අපේ සිලිකොන් රබර් යතුරු පුවරුවල උසස් තත්ත්‍වයේ කල් පවත්නා ජනප්‍රවාද සහ චරිත නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සිල්ක්ස්ක්‍රීන් මුද්‍රණය වඩාත් කැමති ක්‍රමයයි. සිලිකොන් රබර් ද්‍රව්‍ය මෙන්ම පැන්ටෝන් යොමුද නිශ්චිත වර්‍ණ පිරිවිතරයන් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන අතර යතුරු පුවරුව තනි පාට හෝ බහු වර්ණ මුද්‍රණය කළ හැකිය.

පෑඩ් මුද්‍රණයේදී මුද්‍රණ තහඩුවේ මතුපිට මුද්‍රණය කළ යුතු පසුබෑමට ලක්වූ ප්‍රතිරූපය අඩංගු වේ. මිරිකීමෙන් පසු වූ රූපයට තීන්ත තද කර අතිරික්ත තීන්ත ඉවත් කරයි. ඒ සමඟම, මුද්‍රණය කළ යුතු ද්‍රව්‍යයේ සිට සිලිකොන්-රබර් පෑඩ් මුද්‍රණ තහඩුව දක්වා ගමන් කරයි. මුද්‍රණ තහඩුව මත පෑඩ් පහත් කර ඇති බැවින් මුද්‍රණය කළ යුතු රූපය භාවිතා කරයි.

වාසි

 ශක්තිමත් අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව

 පුළුල් පරාසයක යෙදුම්

 ශක්තිමත් ඉදිරිදර්ශනය

 ශක්තිමත් ආලෝක ස්ථායිතාව

 ශක්තිමත් ආවරණ ශක්තිය

ප්‍රමාණයෙන් හා සීමා නොවේ
උපස්ථරයේ හැඩය

Telephone-Equipment
Remote-Controls-1
Toy-Products

අපේ සමාගම ගැන තව ඉගෙන ගන්න