ඔබේ පෞද්ගලිකත්‍වය අපට වැදගත් ය. අපගේ වෙබ් අඩවිය වන https://www.jwtrubber.com සහ අප සතු සහ ක්‍රියාත්මක වන වෙනත් වෙබ් අඩවි හරහා අපි ඔබෙන් එකතු කර ගත හැකි ඕනෑම තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ පෞද්ගලිකත්‍වයට ගරු කිරීම JWT හි ප්‍රතිපත්තියයි.

ඔබට සේවාවක් සැපයීම සඳහා අපට ඇත්තෙන්ම අවශ්‍ය වූ විට පමණක් අපි පුද්ගලික තොරතුරු අසන්නෙමු. ඔබේ දැනුමෙන් හා කැමැත්තෙන් අපි සාධාරණ හා නීත්‍යානුකූල ක්‍රම වලින් එය එකතු කරන්නෙමු. අපි එය එකතු කරන්නේ ඇයි සහ එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නත් අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.

ඔබට අවශ්‍ය සේවාව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය තාක් කල් අපි එකතු කරන ලද තොරතුරු පමණක් රඳවා තබා ගනිමු. අප ගබඩා කරන්නේ කුමන දත්තද, පාඩු හා සොරකම් වැළැක්වීම සඳහා වාණිජමය වශයෙන් පිළිගත හැකි ක්‍රම මෙන්ම අපි අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම, හෙළිදරව් කිරීම, පිටපත් කිරීම, භාවිතය හෝ වෙනස් කිරීම ද ආරක්‍ෂා කරමු.

නීතියෙන් අවශ්‍ය වූ අවස්ථා හැර හැර අපි පෞද්ගලිකව හඳුනා ගන්නා කිසිදු තොරතුරක් ප්‍රසිද්ධියේ හෝ තෙවන පාර්ශවයන් සමඟ බෙදා නොගනිමු.

අප විසින් ක්‍රියාත්මක නොකරන බාහිර වෙබ් අඩවි වලට අපගේ වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධ විය හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ගතය සහ භාවිතයන් පිළිබඳව අපට පාලනයක් නැති බවත්, අදාළ පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති සඳහා වගකීම හෝ වගකීම පිළිගත නොහැකි බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබට අවශ්‍ය සේවාවන් කිහිපයක් ඔබට සැපයීමට අපට නොහැකි විය හැකිය යන අවබෝධය ඇතිව ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සඳහා වන අපගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබට නිදහස ඇත.

අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔබ අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම පෞද්ගලිකත්‍වය සහ පෞද්ගලික තොරතුරු සම්බන්ධව අපගේ භාවිතයන් පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු ඇත. පරිශීලක දත්ත සහ පුද්ගලික තොරතුරු අපි හසුරුවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

මෙම ප්‍රතිපත්තිය 2021 අගෝස්තු 1 දින සිට බලාත්මක වේ.

අපේ සමාගම ගැන තව ඉගෙන ගන්න